dimarts, de juny 28, 2011

Docents en xarxa

Missatge rebut:

Aquest estiu, en el marc d'un conjunt d'accions formatives, presentem un nou programa: Docents en xarxa, una acció formativa d'Espiral, Educació i Tecnologia, en col·laboració amb la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

Docents en xarxa està específicament dirigit al professorat d'educació primària i secundària, per tal d'estructurar solucions formatives que responguin a les necessitats dels docents.

Es tracta de 10 accions d'un crèdit ECTS (30 hores) que han estat dissenyades per persones docents especialistes en les temàtiques tractades. La formació es realitza en l'entorn virtual de la UOC, en llengua catalana.

Dates clau: els cursos es realitzen del 6 al 31 de juliol del 2011.

Terminis per a la inscripció: matrícula oberta fins al 4 de juliol del 2011.

  1. Els recursos didàctics a les aules: mitjans, materials i recursos creatius
  2. Cerca, anàlisi i avaluació eficaç de recursos digitals
  3. Recursos per al desenvolupament de la creativitat: Imatge fixa i presentacions asíncrones
  4. Aplicació creativa de la competència digital
  5. Estratègies d'implantació i organització de les TIC als centres educatius
  6. Creativitat en l'organització de les tecnologies a l'aula
  7. Entorns de treball col·laboratiu: característiques i estratègies de comunicació
  8. La creació de coneixement col·laboratiu
  9. Desenvolupament professional docent mitjançant les xarxes socials: noves maneres de gestionar i construir el coneixement
  10. El llibre digital: el nou repte per al professorat

No deixis de participar-hi! Docents en xarxa t'ofereix formació i capacitació a la teva mida. Escull la proposta que més s'ajusti a les teves necessitats!