dimarts, de juny 19, 2007

Traductors

A vegades cal tenir a ma un bon diccionari, però si a més et fan la feina de traduir: oli en un llum!

Entre llengües penínsulars:
Amb d'altres llengües:
I més:
Teniu més informació en l'entrada
Traductors i diccionaris gratuïts de Català, Espanyol, Anglès, Alamany i Francès de Bloctecnia - Tecnologia i societat