Publicacions

Padrós, Joan (2011): El Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats.  [document en línia]. Espiral, educació i tecnologia. [27 de novembre de 2011] http://ciberespiral.org/informe_espiral1x1.pdf>

Padrós, Joan (2011) La autoformación integrada, un modelo de aprendizaje para la formación de personas adultas. A: Hernández, José i altres (coord.). Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI (pág 226-231). Barcelona: Ariel y Fundación Telefónica [21 de novembre de 2011] http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf

Barriendo, Imma i altres (2011) En Xarxa! Blog colectivo en la formación de personas adultas. A: Hernández, José i altres (coord.). Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI (pág 226-231). Barcelona: Ariel y Fundación Telefónica. [21 de novembre de 2011] http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf

Padrós, Joan; Gil Martínez, Jaume; Punciano, Àlex i altres (2010) Capacitació digital avançada. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/3161>

Padrós, Joan; Gil Martínez, Jaume; Punciano, Àlex i altres (2010) Capacitación digital avanzada. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/3162>

Padrós, Joan; Gil Martínez, Jaume; Punciano, Àlex i altres (2010) Capacitació digital bàsica II. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/3163>

Padrós, Joan; Gil Martínez, Jaume; Punciano, Àlex i altres (2010) Capacitación digital básica II. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/3164>

Padrós, Joan(2010, gener). La implantación de las TIC en las aulas de formación de personas adultas: el factor humano. Bits paper (núm 5). A: Comunicación y pedagogía (núm: 241)

Albert Bonamusa, Antoni; Gil Martínez, Jaume; Padrós, Joan (2009) Alfabetització digital. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] http://hdl.handle.net/10609/3143>

Albert Bonamusa, Antoni; Gil Martínez, Jaume; Padrós, Joan (2009) Alfabetitzación digital. Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau. [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/3142>

Padrós, J. (2009). L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la xarxa. Universitat Oberta de Catalunya [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/183>

Padrós, J. (2009). Marcadores sociales, una herramienta para organizar la Red. Universitat Oberta de Catalunya [27 de novembre de 2011] <http://hdl.handle.net/10609/182>

Fortuño, M. J.; Simón, P.; Padrós, J. (2003) Economia domèstica. Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/economia.pdf

Simón, P.; Anglada, O.; Padrós, J. (2003) Transformacións de expressions algebraiques. Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/algebra.pdf

Padrós, J.; Simón, P; Anglada, O.  (2003) Recursos Naturals. Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/recursos.pdf

Porta, F.; Padrós, J.; Anglada, O.  (2003) La salut  Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/salut.pdf


Padrós, J.; Porta, F.; Fortuño, M. J.  (2003) Tecnologia i habitatge  Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/tecnologia.pdf

Porta, F.; Padrós, J.; Fortuño, M. J.  (2003) Genètica  Barcelona: Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2) http://dl.dropbox.com/u/13975133/genetica.pdf

Anglada, O; Caño, M; Fortuño, M. J; Padrós, J; Porta, F.;  Fortuño, M. J; Simón, P. (Responsables de continguts).  (2004) Unitats audiovisuals per al graduat en educació secundària per a persones adultes 1. Unitats 1 a 8  [DVD] Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2)

Anglada, O; Caño, M; Fortuño, M. J; Padrós, J; Porta, F.;  Fortuño, M. J; Simón, P. (Responsables de continguts).  (2004) Unitats audiovisuals per al graduat en educació secundària per a persones adultes 2. Unitats 9 a 16  [DVD] Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2)

Anglada, O; Caño, M; Fortuño, M. J; Padrós, J; Porta, F.;  Fortuño, M. J; Simón, P. (Responsables de continguts).  (2004) Unitats audiovisuals per al graduat en educació secundària per a persones adultes 3. Unitats 17 a 24  [DVD] Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2)

Anglada, O; Caño, M; Fortuño, M. J; Padrós, J; Porta, F.;  Fortuño, M. J; Simón, P. (Responsables de continguts).  (2004) Unitats audiovisuals per al graduat en educació secundària per a persones adultes 4. Unitats 25 a 30  [DVD] Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (Col·lecció Graduï's. Ara en secundària. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia, Modul comú 2)

Fortuny, D; Padrós, J. (2006) Competències Bàsiques en TIC per a la Formació de Persones adultes. Mòdul 3. Informàtica bàsica [Materials en línia] Subdirecció General de Formació de Persones Adultes del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. http://www.xtec.cat/fadults/competic/materials/