dilluns, de març 23, 2020

La docència en temps de coronavirus (III)

Després del trasbals inicial del tancament del centre, una de les coses que més em preocupava era la resposta que havíem de donar a l’alumnat.

Tot just dijous al migdia, poc després d’haver decidit tancar l’aula d’autoformació del centre com a mesura preventiva, ens vàrem assabentar del tancament total dels centres educatius a partir de l’endemà mateix. Això va fer que els estudiants de la majoria de grups no es poguéssim veure's amb els seus tutors o tutores un cop presa la decisió i, en conseqüència, no se’ls pogués donar instruccions al respecte de que fer a partir d’aquell moment.

Comunicar el tancament del centre a l’alumnat no era problema. Els mitjans de comunicació ja estaven fent la feina per nosaltres… Per tant només calia, gairebé de forma rutinària, com quan tenim una notícia important per comunicar, anunciar-ho a la pàgina web, enviar un missatge a les xarxes socials del centre (Twitter, Instragram i Telegram) i, en aquest cas de forma excepcional, penjar la informació a la porta d’accés del centre, per si algun despistat o despistada s’hi acostava amb la intenció de fer classe.


Imatge de Andrew Martin a Pixabay

El problema venia després: què fer a partir d’aquell moment i com comunicar-ho a l’alumnat.

Per sort la comunicació entre el professorat no havia de ser un problema i no ho va ser. Al centre disposem d’un espai de comunicació asincrònica, un curs al Moodle en format de Fòrum social, que funciona la mar de bé. Ja se saps que els éssers humans som animals de costum i la costum de mirar diàriament aquest fòrum està força arrelada en el professorat del centre.

Més problemàtic era establir unes directrius clares per al professorat i com arribar l’alumnat. Després de donar-li voltes, diumenge al matí vaig decidir enviar un missatge a la resta de professorat.

Pel que a fa a les directrius de com seguir amb les activitats del curs tenia molt clar que no havíem de perdre el cap, en la línia del que he argumentat en les dues primeres parts d’aquest article.  Heus aquí alguns fragments del missatge que vaig enviar al claustre:
"Hi ha cursos que fàcilment poden passar a ser cursos en línia. Per exemple els de COMPETIC 2 i 3 semipresencial utilitzen pràcticament el mateix curs de Moodle que els de distància."
També era relativament senzill convertir en cursos a distància alguns mòduls del GES, especialment aquells que imparteixo en la modalitat de Flipped Classroom. En ells els alumnes ja estan habituats a treballar de forma molt autònoma i els cursos del Moodle disposen de tots els elements necessaris per a seguir-los: plans de treball, recursos educatius, rúbriques d’avaluació… Òbviament no era el cas de la majoria de mòduls del GES
"En d'altres del GES també podríem transformar-los donant-los materials adequats. Recordeu que per aquests cursos tenim uns materials magnífics, en format vídeo i en pdf, els quaderns de treball.

Un parell d'eines que van genial per a gestionar-los són EdPuzzle (requereix una estona per saber com funciona) tot i que els nois i noies del GES ja els han utilitzat durant el primer trimestre i Pdf SAM (permet tallar pdf, unir-ne diferents parts, etc).

Aquí us deixo un videotutorial de la @rosaliarte que explica com utilitzar l'EdPuzzle


També tinc un videotutorial que explica com accedir als vídeos d'EdPuzzle que us pot ser útil:


Si finalment us decidiu a utilitzar EdPuzzle, us aconsello que pengeu aquest darrer vídeo en el curs corresponent del curs.

Altres cursos són més difícils de convertir en cursos en línia. En aquests senzillament us recomano que pengeu materials "extra" (activitats, vídeos, listenings, altres recursos...) per a què l'alumnat reforci el que ha anat treballant a l'aula.
Igualment vaig preparar un videotutorial per a què els estudiants que ho volguessin poguessin introduir el seu correu electrònic al perfil de l'Aula Virtual.
Però com deia abans, el que més em preocupava era com arribar als estudiants. Des de setembre al centre tenim un canal de Telegram. Tot i que el vàrem posar en marxa més per curiositat que per una altra cosa, ràpidament ens vàrem adonar del seu potencial i el vàrem obrir a tot l’alumnat

"Ara per ara tenim dues línies de comunicació més o menys directa amb els estudiants: el canal de Telegram i la missatgeria interna de l'aula.

En el canal de Telegram tenim 190 alumnes de diferents cursos, i la xifra va augmentant. Per tant, no hi són tots i estan barrejats, tot i que molts dels qui no hi són reben la informació de companys i companyes per Whatsapp o trucant-se per telèfon. És a dir que amb el Telegram arribem a més alumnes que aquests 190.

El canal de comunicació amb l'alumnat més directe i que arriba a tothom és la missatgeria interna del Moodle. (...). Aquesta via és molt útil i és la que hauríem d'utilitzar preferentment, a no ser que tingueu un fòrum d'Avisos i notícies activat en el curs i que l'useu habitualment."
Justament enguany, el professorat del CFA Palau de Mar estem fent un curs de formació interna de centre i en una de les darreres sessions havíem estat parlant de com enviar missatges de forma massiva a tots els estudiants d’un grup, no obstant per reforçar-ho vaig decidir fer un minivideotutorial adreçat al professorat per recordar-ho.
El que no tenia tant clar és que tot l’alumnat sabés com funciona aquest servei de missatgeria, per la qual cosa vaig decidir fer un segon videotutorial que caldria fer arribar als estudiants per tantes vies com fos possible:
  • "Penjar-lo a la pàgina web
  • Penjar-lo al canal del Telegram
  • Penjar-lo en un lloc visible de tots els cursos de Moodle que estiguin en marxa, excepte e aquells en que el professor o professor ja utilitzeu habitualment la missatgeria interna i, en conseqüència, l’alumnat ja sap com funciona."
I per acabar, unes darreres directrius:
"En els cursos en línia, s'aconsella que el professorat no abandoni l'aula i hi estigui present regularment, encara que l'alumnat tingui treball a fer. En aquest sentit es recomana enviar un parell de missatges a la setmana. Crec que pot ser una bona orientació. Els podeu aprofitar per comunicar les novetats de l'aula, per recordar els canals de comunicació amb vosaltres, per donar ànims, per anticipar-vos a resoldre dubtes....

De totes maneres si creieu que alguna informació que pengeu a la missatgeria interna d'un curs és prou important, envieu-me a mi el missatge i també el penjaré al Telegram."
Continuarà...